Start: April 11, 2019
8:00 pm
End: May 11, 2019
2:00 pm

Event Venue

Shvil ha-merets 5, Tel aviv

הפרדה, חיפוי, הסתרה, שבירה: ‘קיר גבס’, החוצץ הזמני האולטימטיבי, ניצב במרכז תערוכה קבוצתית חדשה העוסקת בחלוקה והגדרה של טריטוריות גופניות ומגדריות.
במסגרת התערוכה של קולקטיב בוש, האמניות שוברות את קירות הגבס בהינף פטיש קל וחושפות את מנגנוני הכוח העומדים מאחורי חוצצים אלו, תוך שהן מעלות שאלות על עטיפות הגוף, לימינליות מגדרית ומרחביות, טריטוריות פוליטיות של הגוף והיחס הניתן למרחב כגוף עצמאי.
כוונת התערוכה לערער על אותם גבולות בעודנו עומדות מולם.

זוהי תערוכה של קולקטיב בוש הפועל לקידום ויצירת במה לאמנות קווירית פמינסטית, דרך פלטפורמות שונות וביניהן יצירת פנזין, תערוכות, מיצגים, הרצאות ופרוייקטים משתנים.

[email protected]

Fees & Tickets
Free
$0.00